GRÖNA BUDET® A vision actualized 1988 in Stockholm, Sweden.GRÖNA BUDET® became the foundation and inspiration for clean and green transport in Scandinavia. GRÖNA BUDET® is a registered Swedish wordmark (English: The green messenger). ©2020 Copyright All Rights Reserved.

"Men motståndet upptråder även inom oss - vi bygger upp tveksamhet och ovilja mot att agera, för att vi oroar oss över kortsiktiga motgångar och svårigheter. För att förändra denna situation behövs både visoner och mod - och att människer och organisationer vågar vara förgångare."

Från Det Naturliga Stegets miljöpris till
Gröna Budet® 1990-10-05