“Men motståndet upptråder även inom oss - vi bygger upp tveksamhet och ovilja mot att agera, för att vi oroar oss över kortsiktiga motgångar och svårigheter. För att förändra denna situation behövs både visoner och mod - och att människer och organisationer vågar vara förgångare."

Från Det Naturliga Stegets miljöpris

till Gröna Budet 1990-10-05